Biljarten Akkerhus

Biljarten Akkerhus

Inleiding

Eens per twee week tijdens de kuiermiddag kan er biljart worden in het Akkerhus
Woensdagmiddag 14.00-16.00 uur.