Jeugdfonds Sport

Jeugdfonds Sport

Inleiding

Sport
Sporten is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Zij kunnen er vaak niets aan doen. Als het over sporten gaat wil het Jeugdsportfonds Wierden juist die kinderen een extra kans geven. Een kans die ze anders niet zouden krijgen.

Jeugdsportfonds Wierden betaalt het lidmaatschap van een sportvereniging en de eventuele kleding. Dit alles tot een bedrag van maximaal € 225,- per jaar.

Wie komen in aanmerking?
Het Jeugdsportfonds Wierden en het Jeugdcultuurfonds Wierden is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Wierden, die om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan sport-, kunst- of cultuurbeoefening

Aanbod

Aanvragen via een intermediair.
Een beroep op het Jeugdsportfonds Wierden of het Jeugdcultuurfonds Wierden kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dit is meestal een leraar of een intern begeleider op school, de huisarts of een andere hulpverlener. Zij kunnen, als intermediair, via de site www.allekinderendoenmee.nl een aanvraag indienen.

Ouder(s)/verzorger(s), kinderen/jongeren en sportverenigingen kunnen geen aanvraag indienen!

De intermediair zal door middel van een korte motivatie moeten kunnen aantonen dat de ouder(s)/verzorger(s) over onvoldoende financiële draagkracht beschikken. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld. Het Jeugdsportfonds Wierden of het Jeugdcultuurfonds Wierden keert de contributie rechtstreeks uit aan de sportvereniging.

Contact

Gemeente Wierden
Pouliestraat 3
7642 EB Wierden
E-mail: gemeente@wierden.nl
Telefoon: 0546-580800

SportBuurtwerk Wierden
Bart Benneker
Dokter G.H. Beensweg 21
7642 CH Wierden
E-mail: b.benneker@stichtingdewelle.nl
Telefoon: 06-31165091
Website: www.stichtingdewelle.nl/

Facebook