Scholen

CBS De Akkerwal

De Roerganger

De Morgenster

De Talenter

De Wegwijzer

De Widerode

Het Laar

KBS Het Galjoen

Kluinveenschool

Mariaschool Wierden

Sjaloomschool Wierden

SMDB De Driesprong