Jeugdfonds sport & cultuur

Inleiding

JEUGDSPORTFONDS Wierden- ALLE KINDEREN MOETEN KUNNEN SPORTEN!

Het Jeugdfonds sport & cultuur Wierden stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Snel, effectief en laagdrempelig. Het fonds betaalt de contributie en sportattributen voor deze kinderen onder het. motto: alle kinderen moeten kunnen sporten! Jeugdfonds sport & cultuur Wierden wil kinderen door middel van sport extra kansen bieden om zich positief te ontwikkelen.

Aanbod

Voor wie?
Het Jeugdfonds sport & cultuur Wierden  is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd t/m 17 jaar, woonachtig in de gemeente Wierden, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Hoe kan je een kind aanmelden?
Een beroep op het Jeugdfonds sport & cultuur Wierden kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dat is iemand die op een professionele manier betrokken is bij het kind. Denk hierbij aan een leraar, een intern begeleider op school, maatschappelijk werk, een jongerenwerker of iemand van jeugdzorg. Ouder(s), kinderen/jongeren zelf en sportverenigingen kunnen dus geen aanvraag indienen!

Financiële afhandeling
Jeugdfonds sport & cultuur Wierden betaalt het lidmaatschap van een sportvereniging en de eventuele kleding. Dit alles tot een bedrag van maximaal € 225,00 per jaar. Het Jeugdsportfonds keert de contributie rechtstreeks uit aan de sportverenging. En de bijdrage voor de kleding wordt rechtstreeks betaald aan de sportwinkel.

Contact

Stichting De Welle

Bart Benneker

Dokter G.H. Beensweg 21
7642 CH Wierden