Sportakkoord Wierden

Inleiding

Vele partijen (zorg, sport, onderwijs, welzijn, buurt) hebben in 2019 / 2020 input geleverd voor het lokale sportakkoord Wierden.  In oktober 2020 is het akkoord digitaal ondertekend door 24 partijen. 

Het lokale sportakkoord zorgt voor een extra potje geld vanuit het rijk. Deze gelden kunnen binnen de gemeente Wierden worden ingezet om mooie ideeën en projecten te ontplooien. De focus van het Wierdense sportakkoord richt zich op 3 ambities. 

  • Inclusief sporten en bewegen: alle inwoners in de gemeente Wierden hebben de mogelijkheid om met plezier te kunnen sporten en bewegen.
  • Duurzame sportinfrastructuur: binnen de gemeente Wierden maken bewoners gebruik van een functionele duurzame sportinfrastructuur (zowel binnen als buiten).
  • Vitale sportaanbieders: als sportaanbieders werken wij binnen de gemeente Wierden samen, versterken elkaar waar mogelijk en zetten kennis en expertise slim in. 

Aanbod

Iedereen die iets te maken heeft met sport en bewegen in de gemeente Wierden kan zich aansluiten bij het vervolgtraject van het lokale sportakkoord. In het sportakkoord gaat het erom gezamenlijk mooie initiatieven en samenwerkingen te ontplooien met als doel het sport- en beweegaanbod te verstevigen. 

De werkgroep, bestaande uit beleidsmedewerker sport van de gemeente en de buurtsportcoaches van De Welle, kan helpen bij de aanvraag van een project. 

De stuurgroep, bestaande uit een vertegenwoordiger van de SAWE, ESF, SSW, de gemeente en De Welle, beoordeeld de aangevraagde projecten aan de hand van het criteriaformulier. 

Onder dit kopje vind je het document lokale sportakkoord, een formulier om projectaanvragen in te dienen en de beoordelingscriteria. Ook is het mogelijk om je vraag direct via deze site te stellen. 

Sportontmoeting 26-9-2022

Lokaal Sportakkoord Wierden

Aanvraagformulier projecten

Beoordelingscriteria

Vragen